0-Chu_tich_Nguyen_Sinh_Hung_BEWI-65741.jpg

Nói phải có căn cứ

Trung Quốc cổ đại buôn bán thường lập ra giấy biên nhận mà giấy biên nhận thì không thể thiếu được câu: “Nói phải có căn cứ, dựa vào đâu để làm căn cứ” trong khi nói chuyện. tìm viec lam hai …
0-dostana2-44046.jpg

Cạm bẫy thuyết phục

Kiểu khán giả ủng hộ Một khán giả ủng hộ luôn đồng ý với bạn. Xem thêm các bài viết về máy ép hoa quả giá rẻ Bạn có thể nghĩ rằng thuyết phục những người này là dễ dàng, nhưng hãy nhớ …